Privacy Policy

Vi tager beskyttelsen af private data alvorligt. Særlig opmærksomhed på privatlivets fred, når man behandler personoplysninger, er et vigtigt problem.

Vi ønsker, at du skal vide, hvornår vi indsamler hvilke data, og hvordan vi bruger dem. Vi har truffet tekniske og organisatoriske forholdsregler for at sikre, at databeskyttelsesregler overholdes af både os og eksterne tjenesteudbydere. I løbet af den videre udvikling af vores websted og implementeringen af nye teknologier for at forbedre vores service for dig, kan ændringer i denne databeskyttelseserklæring også være nødvendige.
Vi anbefaler derfor, at du genlæser denne databeskyttelsesmeddelelse fra tid til anden (nuværende status: 28. oktober 2020).

Et almindeligt spørgsmål i denne sammenhæng er brugen af "cookies", så vi vil gerne gå ind på dette på forhånd.
Vi bruger forskellige typer "cookies" (små filer med konfigurationsoplysninger). En variant bruges til at opretholde sessionen i tilfælde af en sideændring, en anden bruges til at beskytte sessionens integritet, og den sidste bruges til at genkende brugeren, når han besøger igen. De fleste browsere er forudindstillet til automatisk at acceptere cookies. Du kan dog deaktivere lagring af cookies eller indstille din browser, så den giver dig besked, før cookies gemmes. Vi vil gerne påpege, at hvis du afviser cookies, kan du muligvis ikke bruge vores websted eller kun i begrænset omfang.

Hvis vi ændrer vores cookies, vises dine cookie-indstillinger automatisk igen.

Du kan ændre dine indstillinger når som helst skift her:

Dine indstillinger

Personlige data er oplysninger, der kan bruges til at finde ud af personlige eller faktiske omstændigheder om dig. Oplysninger, som vi ikke kan forholde os til, for eksempel ved at anonymisere informationen, er ikke personlige data.

Du kan bruge en del af vores online tilbud uden at afsløre din identitet. Hvis du beslutter at deltage i vores fora eller bruge specielle personlige tjenester såsom informationsagenter, til at stille downloads til rådighed eller bestille nyhedsbrevet, vil vi bede dig om dit navn og andre personlige oplysninger. Dette kan også være tilfældet, hvis du gerne vil deltage i en konkurrence indledt af os, og dataene er nødvendige for anmeldelse eller levering af præmien. Det er op til dig at beslutte, om du leverer disse data. Uden disse oplysninger kan vi dog ikke levere den ønskede service i disse tilfælde eller kun i begrænset omfang.

I forbindelse med indhentning af de oplysninger, du har bedt om, gemmer vores servere data til levering af tjenesten eller af sikkerhedsmæssige formål, hvilket muliggør identifikation (f.eks. IP-adresse, dato, tid og viste sider). Disse slettes, så snart de ikke længere er nødvendige. Dit samtykke er det juridiske grundlag for behandlingen af dine data.

Vi bruger kun personlige oplysninger til dette websted og til virksomhedens formål såvel som de virksomheder, der er direkte knyttet til virksomheden. Vi videregiver ikke informationen til tredjepart uden udtrykkeligt samtykke. Hvis data videregives til tjenesteudbydere som en del af ordrehåndteringen, er de bundet af lovbestemmelser og denne fortrolighedspolitik.

Personoplysninger indsamles (eller transmitteres) kun til statslige institutioner og myndigheder inden for rammerne af obligatoriske lovbestemmelser.

Vi bruger forskellige typer "cookies" (små filer med konfigurationsoplysninger). En variant bruges til at opretholde sessionen i tilfælde af en sideændring, en anden bruges til at beskytte sessionens integritet, og den sidste bruges til at genkende brugeren, når han besøger igen. De fleste browsere er forudindstillet til automatisk at acceptere cookies. Du kan dog deaktivere lagring af cookies eller indstille din browser, så den giver dig besked, før cookies gemmes. Vi vil gerne påpege, at hvis du afviser cookies, kan du muligvis ikke bruge vores websted eller kun i begrænset omfang.
Personer under 18 år bør ikke videregive personlige oplysninger til os uden samtykke fra deres forældre eller værger. Vi anmoder ikke om personlige data fra børn, indsamler dem ikke og videregiver dem ikke til tredjepart. Hvis vi bliver opmærksomme på, at personer under 18 år har overført personlige oplysninger til os, vil de blive slettet så hurtigt som muligt.

Inden for rammerne af de gældende databeskyttelsesbestemmelser har du ret til information og retten til at korrigere, blokere og slette dine lagrede personlige data. Hvis sletning er i strid med lovlige, kontraktmæssige eller kommercielle eller skatteopbevaringsperioder eller andre lovmæssige årsager, kan dine data kun blokeres i stedet for at blive slettet.
Hvis du har givet os personlige data, kan du for eksempel ændre og slette navnerelaterede oplysninger i brugerprofilen (hvis du er logget ind som bruger i systemet) eller få dem udført af os.

Ansøgeroplysninger, der indsendes til os via ansøgningsskemaet, som alle andre personlige data, er underlagt databeskyttelse. De behandles ikke uden eksplicit tilladelse. Efter afslutningen af en ansøgningsproces og efter den tilladte opbevaringsperiode (maks. 6 måneder), slettes de ansøgeroplysninger derfor eller anonymiseres. Der er ingen separat anmeldelse. Ansøgere kan dog acceptere længere lagring af ansøgeroplysninger.

Ansøgeroplysninger slettes eller anonymiseres efter en periode på 6 måneder, medmindre ansøgeren har accepteret at blive inkluderet i talentpuljen. Dette kræver ansøgerens samtykke. Forklaringer kan findes nedenfor. I tilfælde af optagelse i talentpuljen, vil ansøgeroplysningerne kun blive slettet eller anonymiseret efter 24 måneder. Samtykke til lagring af ansøgerdata i talentpuljen er frivillig. Det har ingen positive eller negative effekter på en ansøgningsproces, der kører i øjeblikket.

Hvis ansøgningsdokumenterne indeholder personoplysninger, der svarer til de "særlige kategorier af personoplysninger" i henhold til artikel 9 GDPR, er samtykke også gyldig for disse data. De "særlige kategorier af personoplysninger" i henhold til artikel 9 GDPR kan for eksempel omfatte oplysninger, der giver information om alvorlige handicap eller applikationsfotos, der viser etnisk oprindelse. Da vi gerne vil udvælge ansøgere primært på grundlag af deres faglige kvalifikationer, anmoder vi udtrykkeligt om, at du ikke giver denne type information i ansøgningen, hvis det er muligt.

Når du sender ansøgninger via e-mail (ansøgningen behandles derfor ikke via ansøgningsskemaet) antager vi, at ansøgeren handler implicit. Dokumenterne undersøges og om nødvendigt overføres til den almindelige ansøgningsproces.

Brugeren kan have mulighed for at registrere sig for et nyhedsbrev på disse sider. Til dette bruger vi “dobbelt opt-in procedure”.

Hver ordre besvares med en aktiverings-e-mail, som igen skal bekræftes for faktisk at fuldføre ordren. Bekræftelsen finder sted ved at klikke på et link i denne e-mail. Desuden indeholder hvert nyhedsbrev muligheden for at afslutte abonnementet på nyhedsbrevet til enhver tid via et personaliseret "afmeldingslink". Der kræves kun et klik. I dette tilfælde slettes e-mail-adressen fra vores nyhedsbrevpostliste. Den rent statistiske evaluering af dataregistrerne er forbeholdt. Vi garanterer, at vi kun bruger e-mail-adressen til at sende information eller til reklameformål inden for gruppen af virksomheder og ikke videregiver den til andre virksomheder eller tredjepart. Du kan bruge disse data når som helst efterfølgende gratis her modsiger eller tilmeld dig nyhedsbrevet når som helst logge af, I dette tilfælde er retsgrundlaget artikel 6, stk. 1, underafsnit. 1 lit. en GDPR, der skal anvendes.

Vores hjemmeside bruger muligvis e-mail-tjeneste fra udbyderen "Mailgun" (Mailgun Technologies, Inc. 548 Market St. #43099 San Francisco, CA 94104) til afsendelse og analyse af e-mails. Til dette formål skal browseren, du bruger, oprette forbindelse til Mailgun-serverne, der er placeret i EU. Som et resultat bliver Mailgun opmærksom på, at vores websted blev åbnet via din IP-adresse. Mailgun bruges med henblik på ensartet og sikker kommunikation med vores kunder - dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1 lit. f GDPR Mere detaljerede oplysninger findes i databeskyttelseserklæringen fra Mailgun Technologies, Inc: https://www.mailgun.com/privacy-policy.

Vi bruger Google Analytics og usynlige reCAPTCHA, en webanalysetjeneste leveret af Google Ireland Limited ("Google"). Google bruger cookies. Oplysninger, der genereres af cookien om brug af online-tilbud fra brugeren, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. Google vil bruge disse oplysninger på vores vegne til at evaluere brugen af vores online tilbud fra brugere, til at udarbejde rapporter om aktiviteterne inden for dette online tilbud og for at give os andre tjenester, der er relateret til brugen af dette online tilbud og internettet. Pseudonyme brugerprofiler kan oprettes ud fra de behandlede data. Samtidig forhindrer Googles usynlige reCAPTCHA forkert brug af kontaktformularer.
Vi bruger kun Google-produkter med aktiveret IP-anonymisering. Dette betyder, at brugerens IP-adresse forkortes af Google i EU-medlemslandene eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den fulde IP-adresse overføres kun til en Google-server i USA og forkortes der i ekstraordinære tilfælde. IP-adressen, der transmitteres af brugerens browser, slås ikke sammen med andre Google-data.
Brugerne kan forhindre lagring af cookies ved at indstille deres browsersoftware i overensstemmelse hermed; Brugere kan også forhindre Google i at indsamle de data, der er genereret af cookien, og vedrøre deres brug af online-tilbudet og i at behandle disse data af Google ved hjælp af browser-plug-in tilgængeligt under følgende link download og aktiver, Dette er den mest pålidelige måde at forhindre sporing fra Google. Du kan finde flere oplysninger om Google brug af data til reklameformål, indstillinger og indvendingsmuligheder på Googles websteder.

Data indsamlet af Google kan behandles af en anden analysetjeneste Leedfeeder, Liidio Oy, Mikonkatu 17 C, 00100 Helsinki, Finland ("Leedfeeder"); der er ingen samling ud over Google Analytics.

Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. f GDPR. Den statistiske analyse af brugeradfærd til optimering og markedsføring af Google Analytics, muligvis suppleret med Leedfeeder, repræsenterer en legitim interesse i betydningen i artikel 6, stk. 1 lit. f GDPR. Der er også en legitim interesse i brugen af Google usynlige reCAPTCHA, denne forespørgsel tjener til at beskytte adgangen og er beregnet til at sikre menneskelig handling.

Eksterne skrifttyper "Google-skrifttyper" bruges på dette websted. Google Fonts er en tjeneste fra Google Ireland Limited ("Google"). Webfonte er integreret ved at åbne en server, som regel den nærmeste Google-server i EU, men muligvis også i USA. Dette fortæller serveren, hvilke af vores websteder du har besøgt. Også her kan IP-adressen på browseren på den endelige enhed for den besøgende på dette websted fra Google gemmes. Du kan finde flere oplysninger i Googles privatlivspolitik, som du kan få adgang til her: https://www.google.com/fonts#AboutPlace:about ellerhttps://www.google.com/policies/privacy/

Dette sted bruger såkaldte webfonte, der leveres af Fonticons, Inc., til ensartet visning af skrifttyper. Når du åbner en side, indlæser din browser de krævede webfonte i din browsercache for at få vist tekster og skrifttyper korrekt. Til dette formål skal browseren, du bruger, oprette forbindelse til Fonticons, Inc.-serverne. Dette giver Fonticons, Inc. viden om, at vores websted er tilgængeligt via din IP-adresse. Webfonter bruges med henblik på en ensartet og tiltalende præsentation af vores online tilbud. Dette repræsenterer en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra. f GDPR. Hvis din browser ikke understøtter webfonte, bruges en standard skrifttype af din computer.

For mere information om Font Awesome, se https://fontawesome.com/help og i Fonticons, Inc.s privatlivspolitik: https://fontawesome.com/privacy

Dette websted bruger muligvis Leaflet API, en korttjeneste, der gør det muligt at integrere OpenStreetMap - open source-alternativet fra Google Maps - på webstedet. Fra et teknisk synspunkt er det nødvendigt at stille forespørgsler til andre servere for korrekt visning. Disse henvendelser vil i princippet gøre det muligt for information om din brug af dette websted (inklusive din IP-adresse) at blive overført til andre servere og gemt der. Efter analyse af udviklerværktøjerne er de andre servere begrænset til maps.wikimedia.org (kortlag) og unpkg.com (brochure-filer). Du har muligheden for at deaktivere OpenStreetMap-tjenesten og dermed forhindre dataoverførsel til tredjepart ved at deaktivere JavaScript i din browser. Vi vil dog gerne påpege, at i dette tilfælde vil du ikke være i stand til at bruge kortvisningen på vores hjemmeside eller kun i begrænset omfang.
Mere information om OpenStreetMap kan findes på https://www.openstreetmap.de, Mere information om den anvendte API-folder findes på https://www.leafletjs.com

Dette websted bruger muligvis analysetjenesten "Vistor Analytics" (Cluj-Napoca, GRII Street, nr. 21, Cluj County, România). Visitor Analytics er en simpel webstedsanalysetjeneste, der måler trafik og generelle detaljer om besøgende på kundernes websteder. Ved at indsamle disse statistikker kan et websted forbedre oplevelsen for sine besøgende (f.eks. Hvilke sider de besøger og hvornår, hvor de er omtrent, hvor en bruger lander først, eller om de kommer fra en bestemt anbefaling). I princippet bruger vi cookies til dette formål for at registrere data om enhedstypen og skærmstørrelsen for de besøgende, den omtrentlige placering, browseren, operativsystemet, IP-adresser, sidebesøg, afvisningsprocent, konverteringer og populært indhold på hjemmesiden. Alle disse data er pseudonymiseret. Visitor Analytics bruger aldrig de indsamlede data til at identificere individuelle brugere eller til at matche dem med yderligere oplysninger om en individuel bruger. Databeskyttelseserklæringen fra Vistor Analytics kan findes her: https://www.visitor-analytics.io/en/support/legal-data-privacy-certificates/standard-integration/data-processing-agreement-cookie-information/

Dette tilbud kan bruge webanalysetjenesten New Relic (New Relic, Inc., 188 Spear St, San Francisco, CA 94105, USA) til statistisk vurdering af besøgende adgang. New Relic indsamler og gemmer data, hvorfra brugerprofiler oprettes, under et pseudonym med det formål at analysere besøgsadfærd og forbedre design af tilbud, såvel som til optimerings- og markedsføringsformål. New Relic bruger såkaldte "cookies", disse cookies er små tekstfiler, der gemmes lokalt i cachen i webstedets besøgende's internetbrowser. Disse cookies bruges til at genkende browseren og gør det således muligt at bestemme de statistiske data mere præcist. New Relic bruger disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at levere andre tjenester, der er relateret til webstedsaktivitet og internetbrug. New Relic forbinder under ingen omstændigheder dine personlige data med andre New Relic-data. Hvis du vil gøre indsigelse mod evalueringen af brugeradfærd via cookies, kan du indstille din browser, så du bliver informeret om indstillingen af cookies og beslutte individuelt om deres accept eller udelukke accept af cookies i visse tilfælde eller generelt.

Alternativt kan du bruge deaktiveringssiden for forbrugere fra EU http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ kontroller, om der er indstillet nye Relic-annonceringscookies i din browser, og deaktiver dem.

Du kan få adgang til New Relics retningslinjer for databeskyttelse på følgende internetadresse: https://newrelic.com/termsandconditions/cookie-policy

Retsgrundlaget for denne behandling er artikel 6, stk. f GDPR. Den statistiske analyse af brugeradfærd til optimering og markedsføringsformål repræsenterer en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1 lit. f GDPR.

Denne hjemmeside kan bruge plugin "Albacross" fra udbyderen Albacross Nordic AB (Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm, Sverige). Dette gør det muligt at registrere statistiske evalueringer af webstedet. Når du besøger vores websted med Albacross, indsamles data kun eksklusivt og udelukkende af juridiske enheder, behandles og opbevares. Disse data inkluderer IP-adressen, tidspunktet, datoen og varigheden af besøget, de besøgte sider og opholdets længde pr. Side, land, navn på internetudbyder, domæne samt referencen, dvs. webstedets internetadresse, hvorfra Klik på et link til vores hjemmeside er kommet. Imidlertid er de indsamlede IP-adresser anonymiseret efter samlingen ved at slette den sidste nummerblok. Dataindsamling, behandling og opbevaring kan til enhver tid modsættes med fremtidig virkning. Du kan også finde mere information på webstedet til Alba Cross.

Vores sider er beskyttet af moderne SSL-kryptering. Dette krypterer transmission og indhold af vores websted, så indholdet (f.eks. I formularer) ikke kan læses af tredjepart. Hvilke sider du går til kan f.eks. B. spores af din udbyder eller arbejdsgiver (f.eks. Hvilken adresse eller URL du har adgang til).

Vi har regelmæssigt scannet vores sider af en ekstern tjeneste ("SIWECOS"), finansieret af det føderale ministerium for økonomiske anliggender og energi og leveret af Association of Internet Industry "eco" samt andre interne værktøjer til manipulation og malware.

Volker Atzpodin, ASB Informationstechnik GmbH, Bahnhofstrasse 90, 45711 Datteln

Uden at dette berører noget andet administrativt eller retsmiddel, har enhver registreret ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i overensstemmelse med art. Behandling af dine personlige data overtræder denne regulering. Den tilsynsmyndighed, som klagen blev indgivet til, underretter klageren om status og resultater af klagen, herunder muligheden for et retsmiddel i henhold til artikel 78 GDPR.

Personoplysninger forbliver lagret, indtil formålet med opbevaring ikke længere finder anvendelse, eller de rettigheder (sletning), der er nævnt i afsnit 5, udøves.

Du har ret til at have data, som vi behandler automatisk baseret på dit samtykke eller i opfyldelse af en kontrakt i et almindeligt, maskinlæsbart format.
Du har også retten til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

Brug af e-mail medfører betydelige risici såsom manglende fortrolighed, mulig manipulation af indholdet eller afsenderen, forkerte modtagere, vira osv.

Derfor skal der udvises særlig omhu, når du bruger e-mail. Vi anbefaler derfor også, at du ikke sender følsomme oplysninger eller fortrolige data, ikke sender den modtagne tekst med svaret og manuelt indtaster e-mail-adressen igen og ikke modtager oplysninger, der ikke er kontrolleret af afsenderen via "Svar" eller "Svar" at lade.

Hvis du gerne vil sende os større mængder data, anbefaler vi, at du bruger vores portal til dataudveksling. Som kunde har du fri adgang til dette, bedes du kontakte vores hotline eller ringe til os om nødvendigt.

venligst kontakt os at udøve dine rettigheder nævnt ovenfor, eller hvis du har yderligere spørgsmål eller forslag vedrørende databeskyttelse.

Ihre Bewertung dieses Artikels?

gennemsnit 4.1 / 5. Antal stemmer: 19

Vær den første til at bedømme :-)

Fantastisk, meget tak!

Måske vil du følge os på ...

Vi beklager, at du ikke kunne lide dette indlæg.

Hvordan kan vi forbedre det?